Stránka 1 z 1

Děti v německých školách napodobují orgasmus

Napsal: 1.11.2016 18:45:55
od Max

,,Sexuální výchova rozmanitosti“: děti v německých školách napodobují orgasmus. Podle osnov se učí zacházet s vibrátorem i zpochybňovat klasickou rodinu (casopis-sifra.cz)Německé děti jsou stále častěji konfrontovány znepokojivou sexuální výchovou. Stále víc spolkových zemí v Německu zavádí do škol tzv. „sexuální výchovu rozmanitosti“. Pod neškodně znějícím názvem se skrývá koncept, kdy jsou dokonce i malé děti podrobně seznamovány s nejrůznějšími sexuálními praktikami. Je za tím schovaná velmi nebezpečná ideologie.

V Německu se nezletilé děti ve škole učí číst, psát, počítat, plus další dovednosti pro život. Co ještě dalšího stojí v učebních osnovách? Například chuť spermatu nebo zacházení s vibrátorem. Někdy dvanáctileté děti musejí před shromážděnou třídou dokonce napodobit orgasmus.

Tento koncept se nazývá „sexuální výchova rozmanitosti“. Hry na různé role, workshopy a lekce mají dětem přinést docela nový pohled na sexualitu. Nedávno byla vypracována závazná koncepce vzdělání. Kdo se prokouše vědeckým materiálem, který má téměř 400 stran, narazí na velmi zneklidňující pasáže. Píše se v něm např. o vzdělávacím opatření pro malé děti, kdy se mají „smyslně dotýkat samy sebe“. Jinde tomu prostě říkají zneužívání.

Angažovaní rodiče odmítají předčasnou sexualizaci svých dětí a obsah vyučování považují za „nestoudný a zraňující osobnost“. Žádají, aby se zastavila „aktivní indoktrinace, například zpochybňováním přirozeného obrazu pohlaví a rodiny“.

Součástí „sexuální výchovy rozmanitosti“ je dokonce vyložená nenávist vůči klasické rodině, kterou podporuje genderová mainstreamová ideologie. Zdá se, že prvořadou povinností učitelů je své svěřence odradit od typické konstelace matka-otec-dítě. Děti by se tak od první obrázkové knihy až do maturity měly ve škole zcela „denormalizovat“.

Podle genderové ideologie se zpochybňuje přirozené pohlaví člověka. To, co se zdá zdravému rozumu absurdní, je v myšlenkovém světě genderistů nepodstatné. Jsou přesvědčeni, že muži a ženy jsou jen společenským konstruktem. Kromě toho existuje bezpočet dalších pohlaví, jako je třeba transsexuál, transmaskulin, transfeminin nebo cross-gender.

Ve vyučování se podle kritiků jedná o dosažení „vědomého zmatku a marginalizaci“. To si myslí třeba Uwe Sielert, profesor sexuální výchovy na univerzitě v Kielu a jeden z mentorů protestního hnutí. Tvrdí také, že mladí lidé, kteří by měli být do dospělosti vpuštěni plni sebevědomí a schopni vyrovnat se s životem, jsou znejišťováni tak, že nakonec sami nevědí ani to, jakou mají orientaci.

Následky takového vzdělávacího klamu jsou zcela neznámé. Třeba profesor Jakob Pastötter hovoří o experimentu s otevřeným koncem. Tento prezident prestižní Německé společnosti pro sociálněvědecký sexuální výzkum (DGfS) poukazuje na to, že neexistuje jediná studie o tom, čím děti musejí projít a jak je to ovlivňuje.

Zdánlivým cílem „sexuální výchovy rozmanitosti“ je podpořit přijetí sexuální jinakosti. Dětem se má ukázat, že homosexuální životní styl je přirozený a má stejné postavení jako manželství. Ale je to opravdu nutné a rozumné?

Vypadá to, že klasická rodina je v současné době stále víc v ohrožení. Soudržnost je stále křehčí a každé třetí manželství končí rozvodem. Manželský slib „na celý život“ vydrží v průměru 14,7 roku. Potomci se plánují jen zřídka. Současná míra porodnosti je v Německu 1,41 dítěte na jednu ženu a ve Francii to jsou 2 děti na ženu.

Papež František klasickou rodinu označil jako „motor světa a historie“. V ní člověk rozvíjí svoji osobnost, učí se milovat, komunikovat a mít úctu k druhým. Kde je v učebních osnovách tento „motor světa“, ze kterého se stane interdisciplinární výuka?

A jak je to například v České republice? Uveďme si pro představu jeden takový malý příklad. Tak třeba českou nestátní a neziskovou organizaci Gender Studies o.p.s., která má na starost vznešené úkoly, jako je rovnost mezi muži a ženami, odstranění genderových stereotypů ve výchově a vzdělávání, odstraňování genderových stereotypů v rodině, svobodné rozhodování o vlastním těle a mnoho dalších, podporují i různé organizace a fondy, jejichž záměry nejen v tomto ohledu mohou být i notně pochybné. Zde jsou některé z nich: Open Society Fund Praha a Norské fondy, velvyslanectví Spojených států amerických, Nadace Heinricha Bölla, Friedrich-Ebert-Stiftung, Fordova nadace, Evropská unie, Česká televize a mnoho dalších.

Je to náhoda?


Je to alternatívne médium, treba to brať s rezervou. Celé znenie tej štúdie nemám, ak by niekto po tom pátral, bolo by dobré to sem hodiť.

Re: Děti v německých školách napodobují orgasmus

Napsal: 9.11.2016 12:17:54
od Plyšáček
Jak píše Max, jedná se o pochybné médium, proto takřka vše v tomto článku bude s velkou pravděpodobností smyšlené.

Co ještě dalšího stojí v učebních osnovách? Například chuť spermatu nebo zacházení s vibrátorem. Někdy dvanáctileté děti musejí před shromážděnou třídou dokonce napodobit orgasmus.

...opatření pro malé děti, kdy se mají „smyslně dotýkat samy sebe“. Jinde tomu prostě říkají zneužívání.


Pokud by se toto skutečně dělo, vyjádřil bych se k tomu v krátkosti asi takto...
Sexuální výchova je potřebná, ale měla by být vedena s respektem, úctou a maximální diskrétností. Děti by se neměly dovídat informace, které by mohly zbytečně narušit či zkomplikovat jejich zdravý psychosexuální vývoj. Chuť sprermatu mají objevit buď až v praxi, nebo ji nemají znát vůbec. Většinou si ani nedokáží správně představit jeho vzhled - pokud jim nepomůže doslova prostříkaný internet. Vibrátor si seženou, až když nebudou moci deset let sehnat svého milého. A smyslné dotýkání buď už dávno mistrně praktikují, ale tak, jak to má být, v soukromí, nebo neznají, a neměly by být uměle sexualizovány prostřednictvím školy, ani jiného "vychovatele".

O předstírání orgasmu. To si jako někdo dělá legraci? Orgasmus jako nejvyšší stupeň milostného aktu patří jen prožívajícímu, případně jeho partnerovi. Je to to nejkrásnější a zároveň úplně neintimnější v životě člověka. Za žádných okolností by neměl být předváděn nebo popisován ostatním. Jedním z velkých problémů dneška je právě ponížení sexuality na veřejnou zábavu a soutěž. A "předstírání orgasmů" ženami v posteli. To se to mají ještě učit s učitelem?! To už mi z morálního hlediska přijde vhodnější, aby žákyňka prožívala opravdové orgasmy, které jsou z lásky, se svým milujícím učitelem v kabinetu, než aby před třídou trénovala předstírání.

Jak jsem psal zkraje. Myslím, že autor článku sesmolil výmysly za účelem boje proti sexuální výchově jako takové. Je-li to tak a tvrdí zde záměrně lži, nutně by potřeboval pravidelné koupele svého pohlaví v koncentrovaném roztoku kyseliny, aby ho to přešlo...

Re: Děti v německých školách napodobují orgasmus

Napsal: 9.11.2016 14:32:37
od Asce
Plyšáček píše:Pokud by se toto skutečně dělo, vyjádřil bych se k tomu v krátkosti asi takto...
Sexuální výchova je potřebná, ale měla by být vedena s respektem, úctou a maximální diskrétností.

Já si naopak myslím, že institucionalizovaná sexuální výchova dětí by neměla existovat vůbec. Zdůrazňuji, že mluvím o dětech. Děti by se v přírodopise měly dozvědět o stavbě pohlavních orgánů a jejich účelu k reprodukci - podobně jako se dozvídají o stavbě a účelu jiných tělesných orgánů. Rozhodně by jim neměly být vštěpovány poučky o tom, jak je sex to nejúžasnější, co na světě máme, jak je potřeba, aby lidé denně prožívali orgasmus, jak je pro rodinu škodlivé, když manželé společně nedosahují orgasmus, jaké jsou erotické pomůcky... Ti školitelé ve své zapálenosti pro věc zapomínají na jedno - dítě chce napodobovat dospělého. Ono si to neuloží do paměti pro budoucí použití - ono to bude chtít vyzkoušet a naprosto zbytečně brzo se tak sexualizuje. Pokud už si společnost myslí, že je to to nejlepší, co může pro své potomky udělat, tak alespoň jak píšeš - s respektem, úctou a maximální diskrétností.

Bohužel, domnívám se, že článek může být pravdivý. I u nás se chystaly podobné praktiky. Naštěstí příručka pro výuku od jedné renomované brněnské univerzity nakonec díky odporu angažované veřejnosti neprošla. Podle této příručky se mělo ve třídě vylosovat vždy jedno dítě, a to mělo svým spolužákům líčit, jak včera masturbovalo a co při tom prožívalo. Je to opak dřívějšího smýšlení, kdy masturbace byla považována za škodlivou a tabu, nyní by to měla být věc veřejná. Nechápu, proč musí být vždy vše ode zdi ke zdi... Sex, včetně masturbace, je věc soukromá a institucím, potažmo státu, do toho je prd - samozřejmě za předpokladu dodržení jistých základních zákonných pravidel.

Poznámka pro ty, kteří si myslí, že ta sexuální výchova je k tomu, aby bylo vlastně dítě chráněno, a to před kde čím - pedofily, předčasným otěhotněním, aby znalo techniky a při prvním sexu - až bude dospělé - nebylo zaskočeno, apod. Tak za prvé - je to jako kdybyste širokou veřejnost naučili perfektně střílet a slibovali si od toho, že poklesne procento trestných činů spáchaných střelnou zbraní. Za druhé - vždycky existovalo malé procento dívek, které prostě sexovat začly dříve. To se ale nevyřeší tím, že celé populaci vysvětlíte, jak na to. To se totiž nevyřeší nijak. A když již od mala dětem začnete vysvětlovat pokročilé sexuální techniky - jaké kouzlo objevování svého těla jim vlastně zbyde? Obávám se, že se blíží smutná doba - i ten sex bude jaksi prefabrikovaný... V seriálech již máme nastaveno, kdy se máme smát, i Santa nám nějak sjednocuje svět, teď i ten sex - každá dívka bude poučena, kdy má vzdychnout více, kdy nejvíce a kdy zakřičet ještě, ještě...