Chat pro oprávněné uživatele je obvykle v provozu od 18:00 do 22:00

Mazlení s dětmi - komentáře k článkům

Odborné texty na téma Dětská sexualita. Populárně-naučné články z médií s odbornými komentáři k nim, výpisky z knih, vědecké studie a výzkum.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

Mazlení s dětmi - komentáře k článkům

Příspěvekod Plyšáček » 22.2.2017 12:51:42

MAZLENÍ S DĚTMI - komentáře k článkůmPOPULÁRNĚ-NAUČNĚ POJATÉ TÉMATICKÉ VLÁKNO ZAMĚŘENÉ NA KONKRÉTNÍ CITACE Z ČLÁNKŮ OHLEDNĚ MAZLENÍ S DĚTMI A ODBORNÉ KOMENTÁŘE K NIM

Ačkoliv samo mazlení není přímo sexuální aktivitou, je toto téma zařazeno do subfóra Dětská sexualita, jelikož mazlení i objímání jsou nedílnou součástí psychosexuálního vývoje dítěte.

SOUVISEJÍCÍ TÉMATA:
Obrázek Kurz Sexualita miminek
Obrázek Společné spaní rodičů s dětmi
Obrázek Objímání dětí... v budoucnu

Z důvodu zachování metodiky výkladu mohou být některé příspěvky s odstupem času uspořádány ve vhodnějším pořadí. Velkou společnou diskusi k problematice mazlení otevřeme po vstupních kapitolách.

Obrázek
odkaz a zdroj: hospitaldeolhos.net
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

Mazlení s dětmi - definice

Příspěvekod Plyšáček » 22.2.2017 18:22:35

Pro pořádek uvádím na začátek svoji unikátní definici

Mazlení je intimní interakce, při které dochází k něžnému tělesnému kontaktu. Jedná se o doteky, hlazení, tření nebo tisknutí k tělu partnera. Mazlením mohou prostupovat i aktivity jako objímání, pusinkování, líbání, lechtání a tělesné škádlení.

Mazlení může být asexuálního či sexuálního rázu. Hranice mezi nimi je dosti jemná. Mnohdy člověk ani neodhadne, jakým způsobem může dítě něco prožívat. Pokud nechce, aby se nevinné mazlení proměnilo v pedosexuální aktivitu, neměl by navozovat romantickou atmosféru a stimulovat intimní partie.

Asexuální podobu má obvykle mazlení nejbližších příbuzných s dítětem, kamarádů nebo kamarádek (za předpokladu nepedofilního rodinného příslušníka a nebo nepropedofilního dítěte).

Sexuální podobu má mazlení jako samostatná činnost nebo jako součást milostné předehry, pokud je pozornost zaměřena na intimní (necking) nebo přímo genitální (petting) partie. Takové mazlení je spojeno se sexuálním vzrušením.

Pro mazlení převažují polohy vsedě a vleže.

V tomto našem tématu budeme sledovat zejména mazlení asexuálního rázu.

Obrázek
odkaz a zdroj: thecripplegate.com
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

Mazlení s miminky - význam doteku

Příspěvekod Plyšáček » 23.2.2017 6:51:58

Mazlení je především o dotycích, o vnímání lásky a sounáležitosti skrze tělesnou blízkost a živočišné teplo druhého člověka. Otázce významu doteku pro zdravý psychosexuální vývoj jedince již od narození se fundovaně a srozumitelně věnují v následujícím článku.

Význam doteku v raném vývoji dítěte (doktorka.cz)


Doktorka.cz píše:Zkušenost doteku v kojeneckém období utváří důležitý základ pro důvěru a sebevědomí - v pravém slova smyslu - a schopnost cítit se dobře v sobě samém a ve světě. Zdraví a uvědomělý život jsou typická hesla naší společnosti, která je výrazně orientovaná na tělo. Téměř každý se dnes domnívá, že ví, jak důležitá je vitalita a psychické i fyzické uvolnění pro zdraví těla, duše i ducha. Většina lidí si však neuvědomuje, že kořeny toho leží u období raného vývoje. Už v prvních týdnech a měsících života se spolurozhoduje o tom, zda děťátko dostane základ zdravého vývoje, na kterém bude v pozdějších letech stavět. Citlivost kůže je vedle sluchu jednou z nejdříve vyvinutých tělesných schopností a v tomto období je, stejně jako sluch, mimořádně citlivá. Kůže je jedním z primárních smyslových orgánů dítěte, a proto to příroda zařídila tak, že potřeba kontaktu u malých dětí je vyvinuta stejně silně jako potřeba slyšet, jíst a pít.

I když jsou malé děti vyspané, syté a spokojené, bez kožního kontaktu, doteků a zvuku matčina nebo otcova hlasu pociťují určité strádání. Nejrůznější výzkumy neustále ukazují, že malé děti, které nebyly pravidelně vystavovány dotekům, mazlení a intenzivním taktilním podnětům i jiným pozitivním smyslovým podnětům (jako například sluchovým, čichovým atd.), vykazují psychické a fyzické deficity. Dnes už je vědecky dokázáno, že kožní kontakt a verbální kontakt mezi rodiči a dítětem je směrodatný pro celkový vývoj.

Nedostatečně vyvinutý tělesný cit, náchylnost ke stresu, závislosti a za nimi se skrývající touhy, ale i poruchy držení těla, které se projevují navenek i uvnitř, obecně cizí pocit vůči vlastnímu tělu a jiným lidem, pravděpodobně velmi těsně souvisejí s nedostatečným tělesným kontaktem a verbálními projevy náklonnosti po porodu a v kojeneckém věku.

Děti, které neustále a nadměrně pláčou, zcela automaticky napínají své svaly a stále více se křečovitě stahují - dokud je rodiče nevezmou do náruče nebo neutěší.

Tak vzniká začarovaný kruh. Samozřejmě lze předpokládat, že tyto děti, kterým rodiče neposkytují dostatek lásky a útěchy, mají častěji tendenci k poruchám držení těla a ke strnulosti než děti, které mají dostatek útěchy, hlazení a mazlení. Co tedy může člověk udělat lepšího, než podporovat startovní podmínky rostoucích svalů, kloubů a vyvíjejícího se vnitřního života pomocí láskyplných, vědomých doteků a projevů náklonnosti?

Výsledky bádání
Už řadu let podporují výsledky vědeckého bádání tezi, že tělesný kontakt je velmi důležitý právě v prvních měsících života. Vnímání láskyplného doteku - hlazení, mazlení a něžných doteků - je pro dítě nezbytným základem, aby mohlo být později něžné k druhým a aby mohlo předávat lásku. Všechny tyto taktilní zkušenosti dávají malému, ještě bezmocnému děťátku pocit bezpečí a jistoty.

Hlazeni, mazlení a něžné doteky zprostředkovávají děťátku pocit jistoty a bezpečí. Vůně matky, její hlas a známá mimika a gesta tento pocit bezpečí ještě doplňují. Jak důležitou roli hrají taktilní zkušenosti pro zdravý růst a vývoj organizmu se stále více ukazuje i na základě četných výzkumů zvířat. V řadě experimentů se savci se jednoznačně zjistilo, že zvířata, která byla vedle normálního krmení navíc ještě hlazena, rostla daleko rychleji a také se rychleji učila než savci, kteří nebyli hýčkáni něžnými doteky.

Celková stavba kostry a těla byla u těchto zvířat silnější. Nápadná byla i jejich výrazně lepší nervová odolnost ve stresových situacích. Tyto výzkumy zcela jednoznačně ukázaly, jak důležité jsou láskyplné doteky už odmalička. Čím dříve se začne se správnou taktilní stimulací, tím je účinnější. Je známo, že vývoj malých dětí v kojeneckých ústavech je výrazně zpomalený. Tyto děti nedostávají zdaleka tolik fyzické něhy jako děti, které vyrůstají v rodinách a o které se láskyplně pečuje po celý den.
Zdroj: Masáže kojenců, nakladatelství Grada


Obrázek
odkaz a zdroj: pinterest.com
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

Mazlení s dětmi - dotyková terapie

Příspěvekod Plyšáček » 23.2.2017 21:30:21

Jak milovat svoje dítě – tělesný kontakt
(informace.nahradnirodice.cz)To, co je životně důležité pro každé dítě, je – láska, vzájemný kontakt a komunikace. Dávají mu pocit bezpečí, štěstí, jistoty, že někam patří. Dítě si tak může uvědomovat samo sebe a poznávat svět. Bránami, přes které dítě poznává, že je milované, jsou projevy lásky pohledem, tělesným dotykem, soustředěnou pozorností, nasloucháním, vřelým slovem a humorem.
Dítě - a v podstatě každý člověk - potřebuje přiměřený a stálý tělesný dotyk (tělesným dotykem myslíme jakýkoliv druh tělesného kontaktu: polibek, objetí, lochtání, škádlení, poplácání po zádech nebo rameni, žertovné šťouchnutí do žeber, pocuchání vlasů, zápas, strkání se, přátelské pošťuchování nebo boxování, potřesení ruky ve chvílích vítězství, jemný nebo krátký dotyk na rameno, hřbet nebo ruku, když procházíme okolo něj.)
Detailní sledování dětí v druhé polovině prvního roku života (prováděno v Anglii především R. H. Schafferem a jeho spolupracovníky) ukázalo, že většina dětí se ráda mazlí, že je to dokonce jejich živel. Přitulí se, hledají teplo mateřské náruče, vysloveně roztají pod dotyky mateřské ruky, ale i hrubšího otcovského pohlazení.

Ale je asi 20% dětí, které takovou intimitu tělesných dotyků a kontaktů nemají velmi rády a radši se jim vyhnou. A jsou dokonce některé, které je přijímají s odporem a rozhodně se jim brání. Toto je třeba mít na paměti, protože se stává, že rodiče, kteří mazlivost dítěte pokládají za samozřejmost, mohou být zklamaní a mohou mít tendenci vnucovat se dítěti a k mazlení ho jednoduše přinutit. Přitom je psychologickým výzkumem dokázané, že jde o děti úplně normální – jen nemazlivé. Dobrý, pevný, stabilní a vyrovnaný vztah potřebuje souhru v těchto základních tendencích. Pro dítě je důležité, aby se rodiče v takovém případě citlivě přibližovali a přizpůsobovali dítěti.


Obrázek
odkaz a zdroj: denvernaturalmom.com
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

Mazlení s dětmi - dotyková terapie

Příspěvekod Plyšáček » 24.2.2017 5:43:47

Potřeba tělesného dotyku u chlapců
Někdy si rodiče myslí, že potřeba citových projevů, obzvlášť tělesné povahy, je tím menší, čím je chlapec starší. Ve skutečnosti však potřeba fyzického kontaktu u chlapců nikdy nevymizí, jen se s přibývajícím věkem mění její podoba. Čím víc citových potřeb chlapce bude uspokojených kontaktem očí a fyzickým kontaktem, obzvlášť z otcovy strany, tím lépe najde svoji mužskou identitu a tím mužnější bude.
Malý chlapec potřebuje rodičovskou náruč, laskání, mazlení, objímání a polibky. Tento druh fyzického kontaktu je pro chlapce rozhodující od narození až do věku 7 – 8 let. Čím je chlapec starší, tím víc touží po „chlapském způsobu“ fyzického kontaktu, jako je například zápas, silné obětí, přátelské dorážení...

Potřeba tělesného dotyku u děvčat
Jejich potřeba fyzického kontaktu se vyvíjí jinak, než u chlapců. U děvčat se fyzický kontakt, zvláště jeho něžnější forma, stává důležitějším, až když jsou starší. Tato potřeba vrcholí okolo jedenáctého roku, zvláště z otcovy strany. Něžná láska je pro děvčata důležitá v období před dospíváním, protože je součástí přípravy na dospívání. Tato příprava má u děvčat dva důležité aspekty: její sebehodnocení a sexuální identitu.
Sexuální identita u děvčat znamená její potvrzení v roli ženy. Děvče ji v tomto věku získává především od svého otce. Otec pomáhá dceři v nalezení její sexuální identity zejména tím, že ji kladně přijímá. Dělá to tak, že uplatňuje bezpodmínečnou lásku, oční kontakt, fyzický kontakt a soustředěnou pozornost.

V naší společnosti se setkáváme s tím, že čím je dcera starší, tím nepříjemněji se otec cítí ve své roli. Své dceři má projevovat cit, který potřebuje, zejména v období před dospíváním (10. – 11. rok). A tak se stává, že když dívka dospěje do období, kdy nejvíc potřebuje něžné city a bezpečné dotyky svého otce, on se při fyzickém kontaktu někdy cítí trapně a nepříjemně.


S názorem, že něžné dotyky potřebuje zvláště dcera kolem 11. roku od svého otce, jsem se setkal již i jinde. Je otázkou, zda jeden autor nekopíruje druhého. Díky současné "pedofobní" společenské atmosféře, díky rozvíjejícímu se studu v tomto věku a díky časté absenci otce v rodině se toto mnohdy nerealizuje. Pokud dochází k mazlení s nebiologickým otcem (zvláště, pokud vstoupil do života dívky v jejím pozdějším věku), může jít o vážné nebezpečí, jelikož zde nemusí zafungovat incestní tabu. A z našeho pedofilního hlediska by to bylo i pochopitelné.

Obrázek
odkaz a zdroj: lisasandlerphotography.com
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

Mazlení s dětmi - dotyková terapie

Příspěvekod Plyšáček » 25.2.2017 13:05:57

Proč je dotyk důležitý?
Kůže je největší orgán našeho těla. Zahaluje naše tělo, tvoří bariéru mezi tím, co se nachází uvnitř, a tím, co se děje venku. Kůže nás chrání před množstvím vnějších vlivů. Je cestou k našemu nejintimnějšímu fyzickému a psychickému nitru. Součástí kůže jsou i sliznice, které tvoří úlohu vnitřní vrstvy, čímž vytvářejí nitrotělní „povrch kůže“.
Kůže i sliznice komunikují s mozkem pomocí malých receptorů, kterých existuje velké množství. Každý z nich má vlastní strukturu a funkci. Na každém čtverečním centimetru se nachází 1000 – 5000 různých receptorů, přičemž nejblíže pod povrchem pokožky se nacházejí na dlani, na konečcích prstů na rukách a palcích na nohách a též na rtech.

Citlivost kůže je jednou z nejdříve rozvinutých a nejzákladnějších funkcí těla. Stimulace kůže je nutná pro organický a psychologický vývoj člověka. Důvodem je skutečnost, že mozek a kůže se při vývoji plodu v děloze vyvíjejí z téže buňky, která se rychle začne dělit. Ve 20. týdnu nitroděložního vývoje je u plodu plně rozvinutý hmat a dále se rozvíjí jako první ze všech smyslů. Vědecké objevy dokázaly, že nervová spojení v mozku se začínají vytvářet a vyvíjet prostřednictvím dotyků. Dotýkání se plodu v děloze zvyšuje energetické toky a tím podporuje vývin nervového systému. Dítě má následně rozvinutější, silnější a komplexnější nervové funkce v celém těle. Dotyk se stává důležitým komunikačním nástrojem a nutnou potřebou. Nervová spojení vytvořená v raném dětství ovlivňují všechny aspekty života dítěte i v období dospívání, ale i později (to znamená vývoj inteligence, koordinace, komunikačních schopností a mnohé další...).
Děti zkoumají a objevují svět okolo sebe především hmatem, proto jsou hmatové podněty pro zdravý vývoj nutné. Mazlení a hlazení, které jsou každému z nás v dětství poskytnuty, nám pomáhají vytvořit si představu o sobě samém. Podporují v nás jistotu, že když se nás někdo dotýká, vlastně nás přijímá a miluje. Známý americký psycholog E. H. Erikson tvrdí, že dítě si vytváří základní důvěru v lidi v poslední čtvrtině prvního roku života. Odtud pramení i důvěra v sebe samého. Pokud dítě prožije toto vývojové období s problémy, je pravděpodobné, že namísto důvěry ho bude životem provázet nedůvěra.


Obrázek
odkaz a zdroj: fromthegrapevine.com
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

Mazlení s dětmi - dotyková terapie

Příspěvekod Plyšáček » 26.2.2017 8:28:44

Dotyk je základní potřeba
Všichni přicházíme na svět s hlubokou potřebou tělesného kontaktu – je to hlad po dotycích, který nemůže uspokojit žádné množství jídla ani jiná látka. Je to stejné jako potřeba dýchat. Lidé, kteří mají pravidelně uspokojený hlad po dotycích, nepotřebují jinde hledat jeho náhradu. Když se nás někdo dotýká laskavým, starostlivým způsobem, otvíráme se, rosteme, milujeme a ujišťujeme se v tom, že jsme lidé hodní lásky a že nás má někdo rád. Respektující, vnímavý, něžný a starostlivý dotyk působí léčivě a proto může být pro člověka nejsilnějším terapeutickým prostředkem. Dotyk je první komunikace, kterou dítě od nás přijímá, je to první jazyk, který se jako lidé učíme. Vždy platí: Nějaký dotyk je lepší než žádný.

Účinky dotykové terapie
...Dotyk představuje efektivní způsob, jak v těle začít protistresovou reakci. Většina lidí si vyvinula vlastní malé dotykové triky. Někteří se škrábou po hlavě, jiní si mnou ruce, překřižují paže, vlhčí si rty, nebo si na prst natáčejí pramínek vlasů. Protože sliznice fungují stejně jako vnější kůže, mnozí lidé svoji úzkost a obavy zklidňují právě prostřednictvím dotyků uvnitř nebo jinak řečeno jedí a pijí, dokud nenastane pocit uvolnění. Receptory hmatu, tlaku, vibrací a tepla jsou propojené s parasympatickým nervovým systémem a proto je možné, abychom tento systém aktivovali právě stimulací těchto receptorů a dosáhli tak toho, že tělo se dokáže vyrovnat s vlivem stresu.

...Souhlas dítěte znamená otevřenost a důvěru, ale předpokládá i naši zodpovědnost. Musíme se naučit přijmout i dětské odmítnutí. ...Je třeba trpělivě hledat cestu, která pomůže dítěti otevřít se. Zkusme se dítěti s láskou podívat do očí, společně poslouchejme uklidňující hudbu, houpejme ho v náručí, případně se jen ztišme a snažme se vcítit do jeho duše a být mu oporou...


Obrázek
odkaz a zdroj: magic4walls.com
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

Mazlení s dětmi - subjektivní líčení jedné matky

Příspěvekod Plyšáček » 27.2.2017 9:23:29

Jak se v nich rozplynout (Vědomé mateřství.cz)


Možná to zná každá máma. Možná i každý táta. Mně se to děje opakovaně. Mazlím se se svými milovanými dětmi. Otírám svoje tváře o jejich lesklé vlásky a hebounká bříška. Pusinkuji je na krk, jemně je koušu do žeber a funím jim do podpaží, až se zalykají smíchem. Šimrám je svými vlasy po obličeji a obtáčím si jejich tělíčka kolem krku jako šálu. Nadechuji jejich vůni a odfrkávám u toho jako horkokrevník. Olíbávám jejich chodidla a dlaně, oči, nosíky…. Vím, že když přestanu, vyzývavě až koketně se na mě podívají, abychom v našem mazlení pokračovaly.

Nechávám je válet se po mém těle a dělat si ze mě sedátko a trampolínu. Nechávám se kousat do nosu a cuchat si vlasy – ať už hřebenem či bez. Nechávám je používat svoje chodidla jako schůdky, ze kterých vidí o čtyři centimetry výš, než když stojí na zemi. Nechávám se osedlat a vozím je na hřbetě, nosím je, chovám, houpu, nadhazuji, natřásám, dělám s nimi rock’n’rollové figury …

A občas jim u toho říkám: „Já tě asi sežeru.“ S láskou a hlavně láskou. Takto napsaná se mi tato věta nelíbí, ale vyjíždí z mých úst sama. Jakoby jen čekala, až je otevřu a šup, už je tu další netradiční vyznání lásky. Vychází z úst, která nerada používají vulgarismy a už vůbec ne před dětmi.

Přemýšlela jsem, proč to říkám. Není to určitě z důvodu, že láska prochází žaludkem. Ale možná…

…možná bych je chtěla zase na chvilku mít v sobě. Vrátit se do těhotenství a opět si prožít naše úplné propojení. Souznění dvou samostatných bytostí a jedinečný stav, kdy je mohu celou svojí existencí ochránit. Tak, jako perlorodka opatruje svoji perlu. Zase být na chvilku požehnanou kuličkou, která má ve svém těžišti poklad.

…možná je to ještě něco víc. Možná, dosti určitě, je to touha po návratu Domů. Tam, kde jsme jedno, a odkud přišly naše duše. V místě, které ani nelze nazývat místem, kde jsme ve své krásné přirozenosti prolnuti jeden s druhým. Ve Světle vědomí a nekonečné lásky. V jednotě. Ano, je to ono. Ve chvilkách mazlení a intenzivního prožívání našeho rodinného štěstí se toužím rozplynout ve svých dětech.

Je to jen takový záblesk. Myšlenka. Vzpomínka… ač vím, že tady a teď máme jiný úkol. Přišli jsme, abychom si toto propojení a bezpodmínečnou lásku udrželi i přes fyzickou oddělenost a svobodu, která nám je každému z nás vlastní. Vím, vím… jen občas, zasteskne se mi.


Obrázek
odkaz a zdroj: www.huffingtonpost.com
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

Mazlení s dětmi - článek pro maminky

Příspěvekod Plyšáček » 1.3.2017 18:01:58

Velká škola mazlení (mojebetynka.cz)


Betynka píše:Přejete si, aby vám z tříkilového uzlíčku vyrostla sebevědomá slečna, nebo mladý muž? Takoví, kteří budou vždy vědět, kdy legrace začíná a kdy končí? V tom případě se s nimi mazlete, jak nejvíc můžete.

Ať se člověk kouká na jakýkoliv současný americký film, zaznamenává celé orgie objímání. Objímají se malí i velcí, mladí i staří, tlustí i tencí a dobře vědí proč. Americká společnost, vybudovaná na výkonu, produkuje na jednu stranu ekonomickou prosperitu, na druhou armády neurotiků. Čím víc klade společnost důraz na soutěživost, tím víc stoupá hladina strachu, že neuspějeme. Jedno objetí, jeden dotek zmírní úzkost účinněji než sto slovních ujištění, jací jsme pašáci. A když toto platí u dospělých, u dětí trojnásobně. Možná desetinásobně. Mazlení není dost nikdy.

Začněte okamžitě
Hned v úvodu si zapamatujte dvě divná slova. „Kálotropismus“ a „taktilní řeč“. Vyjadřují následující. Lidské mládě je na samém začátku bezkonkurenčně nejbezbrannější z celé říše savců. Svět kolem sebe přijímá instinktivně, v podstatě na základě jediných dvou kritérií. „Vzbuzuje to ve mně libost, anebo nelibost?“ A právě tomuto způsobu vnímání se říká kálotropismus. Pokud maminka bere mrňavého tvorečka do náruče nejen v době kojení a pokud i tatínek překoná obavy, že mu „ ulomí prstíčky“, a pochová si mimino, kdykoliv jde kolem postýlky, dítě se jim už brzy královsky odmění. Termín „taktilní řeč“ totiž není nic jiného než staré dobré mazlení. Chování, tisknutí, tulení, objímání, poplácávání, lechtání, pusinkování. Taktilní řeč je tou nejzákladnější, nejpřirozenější a absolutně nenahraditelnou komunikací rodičů s kojencem. Když se s ním „muchlujete“ opravdu poctivě, „kálotropismus“ začne ustupovat. Už ve dvou měsících začne na rodiče reagovat zcela vědomě. Sleduje jejich obličej očima. Rozezná jejich hlasy a otáčí za nimi hlavu. Krásně se směje a sevře jim podaný prst. A pozor! I tatínkův.

Pusťte táty k postýlkám
Ještě poměrně nedávno koloval mezi lidem obecným i některými pediatry podporovaný názor, že má pro dítě do tří let větší význam přítomnost matky, že táta přichází na řadu, až když se dítě promění z „ležíše“ do „chodíše“ a dá se s ním konečně i „blbnout.“ Omyl! Poslední odborné průzkumy prokázaly, že dítě potřebuje pozornost otce už od chvilky, kdy byla přestřižena pupeční šňůra. Tak jako žena v černočerné tmě pozná, že po ní šátrá nikoliv ženská, ale mužská ruka, pozná to i mimino. Hned zkraje se tak setká s odlišnými rysy ženského a mužského chování, což je, jak víme, devíza k nezaplacení. Jasně, žvatlající, běhající potomek je pro muže, a upřímně i leckteré ženy, zábavnější než „malá uřvaná můmijka“. Ale právě jejím chováním si rodiče zadělávají na celoživotní hluboké propojení.

„Sotva Adámek ráno proloupne oči, připne se na mě na celý den jako klíště. Když si odskočím na záchod, aspoň stojí celou dobu za dveřmi a plácá do nich ručičkou. Kontroluje, abych se mu třeba nespláchla.“ Tak popisuje se smíchem maminka, třicetiletá Simona Louňová z Vráže u Berouna, další vývojovou fázi potomka. Adamovi je rok a dva měsíce a chová se zcela adekvátně svému věku. V momentě, kdy se mrně dostane do stádia sezení, stání a začátku chození, stane se jakýmsi ocáskem matky nebo toho, kdo jej hlídá. „Závisláctví“ na fyzické přítomnosti dospělých mu dodává pocit jistoty a bezpečí. Aby ne: právě teď se před ním rozevřel svět plný absolutně neznámých věcí. Proto ty děsné řevy, když si zoufale nutně potřebujete něco dodělat, ovšem dítě by vám překáželo, a tak ho strčíte do ohrádky nebo postýlky v pokoji. Pokud není zbytí a ohrádku nemůžete přenést třeba k sobě do kuchyně, rozhodně nezavírejte dveře. A pravidelně „ocásek“ ujišťujte: „Já jsem tady. Maminka se nikam neztratila.“ Mimochodem už desetiměsíční dítě velmi dobře rozumí „taktilním“ dotekovým vzkazům jako: Mám tě ráda… Tatínek tě nikomu nedá…. Pofoukáme bříško a už nebude bolet… Ššš hezky se uklidni a půjdeme spinkat. Tak už chápete, proč se pediatři tolik vztekají, že jsou adopční procedury v České republice zbytečně na dlouhé lokte, a tím vůči miminkům v kojeneckých ústavech velmi bezcitné? A že je na tom mrně ze sociálně slabší rodiny, které se možná motá v poděděných dupačkách s utrženou kšandičkou po nezametené podlaze, ale každou chvíli se s ním někdo pomuchluje, stokrát lépe než v super uklizeném dětském domově?

Nemazlivka
Rodiče čtyřletých dvojčat Adélky a Anežky Fialových z Prahy 6, které jsem „odchytila“ na dětském hřišti, mají pro změnu zase jiný poznatek. Anežka si každou chvilku přiběhne pro pohlazení. S oblibou pusinkuje tatínka, mazlení se několikrát denně dožaduje sama od sebe. Adélka je prý z úplně jiného těsta. „Je odtažitá,“ říká její matka Lívie. „Sama od sebe by nepřišla nikdy, a když ji chceme s manželem pochovat, vyškubne se a utíká jinam. Stejně reaguje i na babičky. Vychováváme je obě stejně, jsou si podobné, ale jako by každá přilétla z jiné planety.“ Chyba není na ničí straně. Některé dítě je v citových projevech prostě zdrženlivější. Respektujte to. Halasná babička, která doširoka rozevře svou náruč: „Pojď mi dát pořádnou pusinku, miláčku,“ má na dítě stejný účinek asi jako na jeho rodiče dopis z berňáku. Většina netykavek jsou totiž introverti. Vystačí si sami se sebou. Uspokojí je fakt, že jste někde poblíž doma. Nechat je tedy být, nebo nenechat? Nenechat. Ale s mírou. I když se to nezdá, netykavka zájem nebo nezájem rodičů pečlivě monitoruje. Zvlášť, když má srovnání se sourozencem. Na nemazlivku se ovšem rozhodně nevrhejte. Stačí, když ji několikrát denně lehce pohladíte. I když ucukává hlavou, jakože „Nech mě bejt“, lásku vnímá velmi citlivě a je takhle nejspokojenější.

Sejdeme se v posteli
Sobota, jeden z mála dní, kdy si rodič může přispat. „Můmijka“, kterou jsme tak pečlivě chovali, vyrostla do „četníčka.“ Z četníčka do předškoláka, který celkem v klidu zvládl odtržení od maminky, když šel do školky. Jenže teď je pět hodin ráno. Opyžamkovaná postavička s oblíbeným medvědem v podpaždí se cpe do manželské postele. Neomylně vklouzne mezi mámu a tátu a… Spokojeně usne? Někdy. Častěji dost razantně prohlásí: „Brumla (to je ten medvěd) je vyhajanej a chce si povídat.“ Vyhnat ho do vlastního pelechu, nebo ne? Je to strašné, je to k nevydržení, ale ne! Rodičovská postel, ve které se rodiče s dětmi scházejí, kočkují, hrají si, je totiž tou jedinou pravou lodí, která je sveze do lepších zítřků!

U dětí do deseti let je silná touha po mazlení a ujišťování o rodičovské lásce přirozená.

Ve čtrnácti, patnácti se občas tváří jako mistři světa a že mají rodiče naháku. Když je pak nikdo nevidí, přijdou si pro pohlazení a pusu a občas i zalézt pod peřinu. Nejsou náhodou „úchylní“? Ne. Jen tím nenápadně vysílají signál, že pod maskou „jsem už velkej“ pořád ještě skrývají dětskou nejistotu a nezralost. Nepovažujte to za jejich slabost. Chovají se pořád ještě v mezích adekvátně věku.

Jak vlastně dopadají nedomazlené a nedohlazené děti v dospělosti? Třeba jako slečny, které nejsou schopné normálního vztahu bez krajnostních hysterických poloh. Buď ryc („udusím tě láskou“), nebo pic („vytrestám tě, že budeš koukat“). Když takové ženy skončí u odborníka, podle psychiatra Jeronýma Klimeše většinou začínají větou: „Pane doktore, já nevím, proč mám strašnou smůlu na chlapy.“

Odstrašujícím příkladem ženy s urychlenou dospělostí je Britney Spears. V pubertě popová star, dnes zbavená svéprávnosti.


V tomto článku napsaném čtivou formou pro širokou veřejnost, zejména pro maminky, se dozvídáme několik zajímavých postřehů. Pojmu kálotropismus však rozumí zřejmě jen autorka (nelze ani vygooglovat) a taktilní řeč znamená něco jiného.

Souhlasím s tím, že pro miminko je již od narození důležitý kontakt s mámou i tátou. Nemazlivkám se budeme věnovat v následujícím příspěvku. Hezká je zmínka o potřebě pomazlit se u starších dětí, které si již hrají na dospělé.

Obrázek
odkaz a zdroj: www.babyweb.cz
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

Mazlení s dětmi - článek pro maminky

Příspěvekod Plyšáček » 6.3.2017 8:19:50

Nehezky znějící nadpis článku uvádí ne zase tak nepovedený text. Řeší problematiku nemazlivých dětí neboli netykavek. Ty mohou připravit velkou frustraci nejen kontaktním členům rodiny, ale i pedofilům, kteří v okolí nemají mnoho možností a touží po láskyplném, čistém a nevinném pomazlení. Z článku se dozvíme důležitý poznatek, že nemazlivé děti nesmíme do tělesného kontaktu tlačit.

Jak vyzrát na děti, které se nechtějí mazlit (ona.idnes.cz)Mazlení s dětmi by podle odborníků mělo být jedním z hlavních pilířů výchovy. Hned po dostatku jídla a základní hygieně. Psychologové s oblibou používají i termín "nedomazlené děti" coby výraz pro frustrované jedince, kteří si příliš něžné milující péče doma neužili.

Pusu? Fuj!
Mazlení si však neužila například ani šestiletá Kamilka. Byť ji rodiče zbožňují a nejraději by ji pusinkovali od rána do večera. "Byla taková snad od peřinky," vypráví její matka Klára. "Zatímco všechny děti řvou v postýlce a chtějí chovat, ona si v postýlce lebedila a v náručí se rozhlížela na všechny strany, jakoby už už chtěla pryč. Jen co jí to vývoj umožnil, škrábala se z našeho objetí a po čtyřech upalovala aspoň o kousek dál…"
Kamilka je přitom velmi milá dívenka, miluje, když u ní matka večer sedí, čte jí pohádku, hraje si s ní, nevadí třeba ani společná koupel. Jen nemá ráda fyzický kontakt. "Když se mi podaří dát jí pusu na tvář, je to malé vítězství," směje se Klára. Jenže holčička si pak rukou to místo otírá, jako by tam byla bůhvíjak opatlaná…

Zkuste třeba česání
Obecně vžité mínění, že se děti v mazlení vyžívají, nenarušuje pouze Kamilka. Malých odmítačů dotyků je docela dost. Čtyřicetiletá Jarmila Talknerová uvádí další příklad: "Mám šestnáctiletou dceru, která ke mně přijde každou sobotu ráno do postele. Obejme mě, jen tak ležíme, já ji hladím po vlasech a je nám krásně. Můj tříletý syn se však brání, i když ho jen chytnu za ruku. O mazlení nechce ani slyšet. Já vždycky pak musím vypozorovat, když je třeba zabraný do hry a v nestřeženém okamžiku ho rychle pohladím. Jasně, že bych se s ním chtěla pomuchlovat. Jenže mám se mazlit násilím?"
"Doporučuji násilím se nemazlit," radí dětská psycholožka Ilona Špaňhelová. "Nastane-li vhodná příležitost, lze najít klidnou chvíli (například při čtení pohádky) a zkusit, zda v danou chvíli by se dítě dalo pohladit nebo alespoň sedět na klíně, v objetí. Rodiče by měli ze své strany touhu po mazlení vyjadřovat, pokud ale dítě nechce, tak mu třeba mohou poslat pusu…“
Podle odborníků je dobré, zejména u starších, už předškolních dětí, vyjádřit, že i my potřebujeme alespoň na chvilku si sednout a pomazlit se. "Zda k tomu přistoupí i dítě, nevíme,“ říká psycholožka. "Každopádně můžeme zkusit i nějaké jiné prvky, které mohou souviset s mazlením. Třeba masírování zad nebo česání dítěte."

Mazlení bez násilí
Čím je vlastně dané, že některé děti se ještě v pubertě s rodiči mazlí a pusinkují a některé odmala nesnášejí jakékoliv důvěrnosti? Podle Ilony Špaňhelové to částečně může být genetickou výbavou - dítě je zkrátka "netýkavka" a nelíbí se mu mazlení.
"Je možné, že i některý rodič nebo prarodič to má podobně. Potom se na to lze zaměřit ve výchově a polehounku zkoušet změnu. Sobotní snídani v posteli a povídání si v objetí s rodičem, určité přirozené chvíle zařídit i tak, že se bude rodič a dítě mazlit. Zda se to však změní, záleží na výchovných principech dané rodiny, na empatii a snaze o změnu ze všech stran.“
Ať už je dítě jakkoliv neochotné spokojeně si vrnět ve vaší náruči, neznamená to, že netouží po rodičovské lásce a že ono samo rodiče nemiluje. Jde jen o trochu vynalézavosti a nalezení nenásilného způsobu, jak do vzájemného života zabudovat tak přirozenou věc, jakým je pohlazení.
Přehnaným vynucováním si objetí a polibků rozhodně cesta nevede. Naopak. Dětskou dušičku tím můžeme potrápit pomalu stejně, jako když odmítneme mazlení dětem, co po něm doopravdy touží.


Obrázek
odkaz a zdroj: www.shutterstock.com
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

Mazlení s dětmi - fenomén nedomazlenosti

Příspěvekod Plyšáček » 8.3.2017 13:04:47

Brilantně napsaný článek vystihující řadu současných problémů souvisejících s tzv. nedomazleností.

Mazlení dětí a dospělých, fenomén nedomazlenosti - příznaky, následky
(MUDr. Zbyněk Mlčoch)Všichni trpíme deficitem lásky, které se nám nedostalo, a zvláště my muži trpíme následky nedomazlení – protože se to až donedávna pro kluky a muže neslušelo.

Fyzický kontakt rodičů s dětmi je nenahraditelný
"Nejen děti v dětských domovech trpí deficitem lásky a nedomazlením," napsal populární římskokatolický farář Zbigniew Czendlik a uhodil hřebíček na hlavičku. Všichni jsme asi viděli fotografie vyděšeného opičátka, které se vší silou tisklo k nějakému kousku chlupaté náhražky na drátěné konstrukci. Právě tento „pokus“ prokázal životní důležitost možnosti být se svou matkou. Být hlazen. Moci se přitisknout. Zatímco většinu „primitivních“ kultur ani nenapadlo oddělovat děti od matek, ta naše to dělá systematicky: už při porodu, pak zvláštní postýlka, v „dětském“ pokoji, pak kočárek, jesle. „Po dostatku jídla a základní hygieně je třetím nejdůležitějším faktorem zdravého vývoje dítěte něžná milující péče,“ píše dr. Koukolík v eseji Neviditelné srdce, něžná a milující péče v knize Josefu Švejkovi je 30 milionů let.

Nedostatek mazlení a hlazení vede k depresi!
V opačném gardu pak pokračuje: „Teprve nedávno se zjistilo, že součástí řady procesů vedoucích k depresi není jen nedostatek lásky, ale tak prostá skutečnost, že tito dospělí lidé nemají nikoho, kdo by je hladil.“ Souvisí to samozřejmě ještě s další absurditou naší raně kapitalistické současnosti, tedy s nedoceněním žen coby matek a pečovatelek. Dr. Koukolík oprávněně tvrdí: „Růst trhu altruistickou péči trestá. Neplatí ji. Považuje ji za něco samozřejmého. Vychovat vysokoškolsky vzdělaného zdravého tvořivého člověka stojí rodiče nejlepší léta života, ale firmy, organizace a stát to berou jako naprostou samozřejmost.“ Aby byla představa téhle absurdity dokonalá, sáhl i dr. Koukolík k metafoře: „Představte si reakci obchodníka nebo výrobce, k němuž byste se dostavili se žádostí, aby vám zdarma předal kvalitní nový vůz. Nebo opačně, zkuste si představit reakci zaměstnavatele, kdyby se před něho postavila matka a řekla – předávám vám své dítě, stálo mne 18 let života, tolik a tolik peněz, je to spolehlivý, dobře vychovaný a kvalifikovaný řemeslník. Měl byste za mé úsilí zaplatit.“

Nedostatek fyzického kontaktu a nedomazlenost má své následky
Společnost nedokáže ocenit a docenit zdravého tvořivého účastníka pracovního procesu, respektive tu dlouhou osmnáctiletou cestu vedoucí k tomuto ideálu. „Jestliže se svět pokouší dnes převést cokoli na peníze, měl by být natolik fér, že rodičům za celoživotní dřinu alespoň něco vrátí,“ končí své úvahy dr. Koukolík, který hovoří o současníkovi jako o homo sapiens stupidus. Naznačuji, že v dětství nedomazlený člověk si je vnitřně nejistý, rád vybuchuje, argument jiného bere automaticky jako útok na sebe sama, potřebuje autoritativní vedení a ochranu (party, strany, státu), nedostatek pocitu štěstí si nahrazuje zvýšenou konzumací pořád nových výrobků, zážitků a zábavy a neschopnost se uvolnit stále se zvyšující spotřebou alkoholu, nikotinu, vepřového, adrenalinových zážitků atd.

Kde se berou a jak vznikají hyperaktivní děti, násilníci, neurotici a agresoři?
Společnost si tak systematicky „vyrábí“ své další a budoucí hyperaktivní děti, ale také násilníky, agresory a nespokojené neurotiky a je jí to asi stále víc jedno. Také proto, že i ti, kteří onu společnost na všech úrovních řídí, jsou jednoduše značně nedomazlení. Druhou stranou téhle mince (nedomazlenosti) jsou nedorozumění ohledně „něhy“. Kolik lidí, např. porozených císařským řezem, netuší, že jejich zvýšená potřeba mazlení (už od dětství, takže včetně mnoha sociálních a lidských potíží s tím spojených) pramení právě z faktu, že neprošli porodními cestami… Kolik kluků se dostane na cestu násilí k ženám jen díky tomu, že nepochopili (a špatně si vyložili) přítulnost dívek a žen: co byla a je pro (nedomazlené) dívky potřeba něhy, to si oni (nedomazlení a vnitřně nejistí) vykládají jako předehru k sexu.

Nepochopení potřeby pomazlení se
Protože pro takového odmítnutého a nepochopením poníženého muže je to, co je pro dívku přirozenou obranou, celoživotní prohrou. „Jako dospělá holka jsem nevěděla, že mi chybí dotek, objetí, pohlazení, nevěděla jsem, že mi vůbec něco chybí,“ potvrdila mi také jedna pravidelná čtenářka. „Jenomže chybělo. Pak stačilo půl skleničky alkoholu nebo jen hlasitá rytmická hudba a blikající světla a blízkost někoho, kohokoli, abych se k němu hned začala tulit. A ještě jsem se divila, proč jsou na mě kluci naštvaní, protože si vysvětlili mé chování jinak a nechápali, že já chci jenom to mazlení.“ Stejně jako zdánlivě bezvýznamná věta maminky nebo paní učitelky „Franto (Mařko), raději nezpívej, je to falešně…“ nasměrovává dotyčné na celý život do království ostychu, nejistoty, psychických komplexů nebo agresivity.

Mazlení ... významné? - nevýznamné?
Společensky bezvýznamná věc jako mazlení je (právě tak jako psychická pohoda při porodu) totiž rozhodujícím faktorem podmiňujícím celoživotní problémy, nebo naopak radosti. Výsledkem přehlížení těchto zdánlivých „maličkostí“ u nás dříve v době budování komunismu, nebo nyní v rámci u(spo)kojování potřeb a zábavy, je svět plný nedorozumění (nejen mezi hochy a dívkami, ale i politickými stranami, vyznavači různých náboženství atd.) a „sex“ je často spojený s agresí a násilím. Právě tohle totiž může být a bývá příčinou neschopnosti (nedomazlených) nejen mužů politiků vcítit se do potřeb jiných. Právě tato západní nedomazlenost (navíc ve spojení s medikalizovanými porody) může být a bývá příčinou neschopnosti lidí, včetně politiků, se domluvit. Něhy a mazlení je nám všem bez rozdílu třeba jako soli. A něha (manželek politiků) je nad zlato.


Obrázek
odkaz a zdroj: fanpage.gr
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

Mazlení s dětmi - diskuse

Příspěvekod Plyšáček » 30.3.2017 19:08:44

Po několika úvodních článcích se nyní zaměřme na osobní sdílení a zkušenosti. Budu rád, když se zde každý pokusíte vylíčit své zážitky z dětství, své prožitky s dětmi i různé postřehy k tomuto sladkému tématu. Pouze pro inspiraci zde uvedu několik otázek. Rozhodně se jich nemusíte držet.

 1. Jak často a intenzivně se s tebou v mládí mazlili? Kdo především?
 2. Vnímal jsi rozdílnost v mazlení s mámou, babičkou, tátou, dědou, sourozencem ap.?
 3. Co ti při mazlení bylo nejpříjemnější a co ti vadilo?
 4. Dokázal jsi jako dítě odmítnout mazlení od osoby, která ti byla nesympatická?
 5. V jaké poloze a kde jste se mazlili?
 6. S kým se mazlíš v současnosti? Jakým způsobem (doba, místo, dotýkané oblasti na těle,...)?
 7. Máš pocit spokojenosti, nebo si přijdeš nevymazlený?
 8. Pokud se mazlíš s dítětem, pociťuješ jisté sexuální vzrušení? Míváš při tom erekci?
 9. Dokážeš odhadnout a dodržet jisté vhodné hranice při mazlení s dítětem?
 10. Jak hodnotíš současnou situaci ve společnosti, pokud jde o mazlení? Jaký máš ty sám náhled na tuto interakci?
 11. Myslíš si, že se děti mohou mazlit i s učiteli či vedoucími zájmových skupin?
 12. Zkus popsat, v jakém bodě (okamžiku) se z přátelského mazlení stává erotické mazlení.

Obrázek
odkaz a zdroj: www.huffingtonpost.com
Uživatelský avatar
Maataa
Uživatel
Příspěvky: 62
Registrován: 8.3.2017 16:29:09
Pohlaví: žena
Líbí se mi: chlapci a muži
... ve věku od: 14
... až do věku: 50
Děkoval: 125 x
Oceněn: 271 x
Kontaktovat uživatele:

Mazlení s Maatou

Příspěvekod Maataa » 31.3.2017 16:57:08

Jako malá jsem byla dost mazlivá, hodně otevřená a přátelská a důvěřivá vůči cizím lidem, někdy až moc. Největší důvěru jsem měla ke starým lidem. Jako malá jsem se i byla schopna odpojit od rodičů a vzít staré lidi za ruku a pokračovat v chůzi s nimi. Většina tím byla potěšena a nebo to brala shovívavě s nadhledem. Párkrát na mě byli ale hodně hrubí a na mé rodiče sprostí. Přejdu k otázkám.

1. Jak často a intenzivně se s tebou v mládí mazlili? Kdo především?
Nejvíce se se mnou mazlila mamka, pak taťka, prarodiče z mamčiny strany a sestřenice. Někdy také další příbuzní, především z mamčiny strany, protože jsem tam do pěti let byla jediná malá holčička, ostatní byli už nad 12 let a nebo kluci.
Jak intenzívně je těžké posoudit. Mamka asi celkem často, ostatní méně. Po pátém roce se velká část pozornosti přenesla k neteři, která se narodila.

2. Vnímal jsi rozdílnost v mazlení s mámou, babičkou, tátou, dědou, sourozencem ap.?
Samozřejmě, každý se se mnou mazlil trochu jinak.

3. Co ti při mazlení bylo nejpříjemnější a co ti vadilo?
Měla jsem ráda kontakt s vlasy, hlazení na zádech, břiše, na vnitřní straně předloktí, objímání, možnost položit si hlavu na hrudník dospělého a nechat se hladit po vlasech a tváři. Milovala jsem česání, ale toho jsem si užívala hlavně při stříhání vlasů, protože mě udržovali nakrátko.
Vadilo mi tření neoholených mužů tváří o tvář, příliš těsné držení a odchytávání, když se se mnou chtěli pomazlit a já měla jinou „práci“ a nebo jsem jen zrovna nechtěla. To dělával nejvíce táta a sem tam i některé tety a strýcové.

4. Dokázal jsi jako dítě odmítnout mazlení od osoby, která ti byla nesympatická?
Moc ne. V rodině bylo samozřejmé dospělé poslouchat a tedy neodmítat. Ale dala jsem to najevo brzkým útěkem z klína a neklidem.

5. V jaké poloze a kde jste se mazlili?
Obvykle jsem seděla na klíně, pamatuji si jen bokem na jedné noze nebo přes obě. Také jsem se tulila z boku a nebo (pro hlazení na zádech nebo na hlavě) jsem se pokládala na klín.

6. S kým se mazlíš v současnosti? Jakým způsobem (doba, místo, dotýkané oblasti na těle,...)?
Se svými dětmi a jejich kamarádkami, pokud se vnucují a nebo pokud potřebují utišit při pláči. To je obejmu vstoje nebo na klíně. Také při pochvale pohladím po vláskách.

7. Máš pocit spokojenosti, nebo si přijdeš nevymazlený?
Těžká otázka. Možná si i připadám nevymazlená. Na jednu stranu bych fyzický kontakt asi i ráda, ale na druhou se ho bojím. Výše popisovaný problém s tím, že potřeba mazlení je zaměněna za touhu po sexu, mám často i s partnerem. I s tím, že se pak urazí, protože čeká něco jiného. Také se mi stalo, že moje tělo na kontakt s někým z přátel zareagovalo sexuálně, bylo mi trapně a podpořilo to můj strach z fyzického kontaktu.

8. Pokud se mazlíš s dítětem, pociťuješ jisté sexuální vzrušení? Míváš při tom erekci?
Ne.

9. Dokážeš odhadnout a dodržet jisté vhodné hranice při mazlení s dítětem?
Věřím, že ano.

10. Jak hodnotíš současnou situaci ve společnosti, pokud jde o mazlení? Jaký máš ty sám náhled na tuto interakci?
Mazlení je jistě potřeba, je to základní prostředek komunikace např. s miminky. Současná situace je různá dle věkových kategorií. U malých dětí je podle mne mnohem častější než bylo, u dospělých asi stejně jako dřív. Minimálně nastává posun ve vnímání emocí - už se nepodporuje tolik vše držet v sobě, nedávat city a pocity najevo.

11. Myslíš si, že se děti mohou mazlit i s učiteli či vedoucími zájmových skupin?
Dokud jsem jezdila jako vedoucí na tábory, tak mi přišlo samozřejmé pomazlit se s malými dětmi, kterým se stýská nebo mají nějaké trápení. A vlastně to tak vidím i dnes, pokud to zůstane v nesexuální rovině.

12. Zkus popsat, v jakém bodě (okamžiku) se z přátelského mazlení stává erotické mazlení.
Když to jedna nebo druhá strana začne vnímat eroticky. V určitém věku u nás na táboře začali malí chlapci, kteří si chodili pro pomazlení a pusu na čelíčko na dobrou noc, tyto aktivity vyžadovat i když byli v pohodě, zkoušeli se třít nebo dotýkat jinak a tím se vyřadili ze skupiny těch, co ke mně směli. Pak už jen popovídat, maximálně vestoje obejmout a nebo pocuchat vlasy. Holčičky mi toto nedělaly, prostě přestaly chodit.
Uživatelský avatar
Sertralin
Uživatel
Příspěvky: 99
Registrován: 5.1.2017 14:24:04
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky a chlapci
... ve věku od: 4
... až do věku: 13
Děkoval: 165 x
Oceněn: 235 x

Mazlení se Sertralinem

Příspěvekod Sertralin » 2.4.2017 11:19:32

Jak často a intenzivně se s tebou v mládí mazlili? Kdo především?
Všichni se se mnou mazlili velmi zřídka, většinou při předávání dárku u narozenin nebo návštěvě příbuzných po dlouhé době. Bylo to velmi krátké a málo intenzivní mazlení, skoro jako když si podáváte ruku s cizím člověkem. Mazlil jsem se se všemi stejně, ale kdyby to bylo možné, tak bych si to mazlení chtěl prožít znovu a o mnoho intenzivněji a častěji.

Vnímal jsi rozdílnost v mazlení s mámou, babičkou, tátou, dědou, sourozencem ap.?
Viz výše, nevnímal. Jen jsem pociťoval odlišné mazlení se spolužačkami na ZŠ, které bylo častější a vřelejší. Zajímavé na tom bylo, že na sebe od jiných kluků nenechaly prakticky ani sáhnout, ale ode mě se nechaly objímat, nosit na zádech, některé mi i sedávaly na klín a já je u toho různě hladil. Nebyl v tom erotický podtext, byla to čistě přátelská láska na důvěrnější úrovni.

Co ti při mazlení bylo nejpříjemnější a co ti vadilo?
Vadilo mi líbání, které jsem od kohokoliv nesnášel. Dnes už to vnímám jinak, stále mi je nepříjemné dávání i přijímání polibků od příbuzných při oslavách, ale u dětí to vnímám jinak. Rád bych něžně políbil holčičku nebo nějaký ten polibek od ní dostal.

Dokázal jsi jako dítě odmítnout mazlení od osoby, která ti byla nesympatická?
Ještě jsem se nesetkal s tím, že by se se mnou chtěl mazlit někdo nesympatický. Nevím, jak bych se při tom zachoval v dětství, ale dnes bych od vyloženě nesympatického člověka dokázal mazlení odmítnout.

V jaké poloze a kde jste se mazlili?
S příbuznými vestoje mezi dveřmi, se spolužačkami vestoje nebo vsedě ve třídě.

S kým se mazlíš v současnosti? Jakým způsobem (doba, místo, dotýkané oblasti na těle,...)?
Bohužel kromě kočky s nikým.

Máš pocit spokojenosti, nebo si přijdeš nevymazlený?
Na dětství nemám moc hezkých vzpomínek, nejvíce mi chyběla a stále chybí mateřská láska. Mazlení se mi prakticky nedostávalo a když už, tak jen velmi málo, a vždy to bylo ze strany dospělých takové necitlivé a chladné, jakoby to považovali za nějakou povinnost. Já si případné mazlení vždy užívám, velmi mě to uspokojuje po psychické stránce. Bohužel se se mnou nikdo skoro vůbec nemazlí, takže v tomto ohledu jsem velmi nespokojený, stále mi chybí láskyplné pohlazení a objetí. Zkouším různé alternativy, jako třeba mazlení s kočkou, které je sice příjemné a krásné, ale není dostatečně naplňující, na rozdíl od mazlení s lidmi. Přemýšlím o pořízení měkké a realistické panenky na mazlení, abych se mohl k někomu přitisknout, když jsem zrovna na internátě a kočka není při ruce. Myslím si, že kdyby se se mnou mazlili v dětství více, tak by mi to tolik nechybělo a možná bych neměl pocity méněcennosti. Kdybych měl dítě, o které bych mohl pečovat, tak bych dbal na to, aby mělo dostatek přiměřeně lásky, jelikož vím, jaké to je nebýt milován.

Pokud se mazlíš s dítětem, pociťuješ jisté sexuální vzrušení? Míváš při tom erekci?
Když jsem se před několika lety občas mazlil s holčičkou, která u nás byla na hlídání, nebo i s vrstevnicemi, tak jsem sexuální vzrušení nepociťoval. Měl jsem výraznou erekci pouze u jednoho objetí, tehdy při loučení na mě ta holčička vyskočila, nohy mi obepnula kolem pasu, držela se mě kolem ramen a já ji přidržoval za spodní stranu stehen. Nevím, jestli něco cítila, měli jsme oba rifle, ale dotýkali jsme se poměrně těsně.

Dokážeš odhadnout a dodržet jisté vhodné hranice při mazlení s dítětem?
Kdybych se mazlil s dětmi, tak si myslím, že bych dokázal odhadnout hranice. Nechci se dopustit ani dobrovolného zneužití.

Jak hodnotíš současnou situaci ve společnosti, pokud jde o mazlení? Jaký máš ty sám náhled na tuto interakci?
Myslím si, že se dospělí lidé málo mazlí mezi sebou, jak již psala Maataa, mnoho lidí v mazlení vidí erotický podtext, přitom i běžné přátelské mazlení je velmi pěkné. V našem státě mi připadá mazlení rodičů a dětí dostačující na rozdíl od jiných států, kde se pomalu nemohou vlastního potomka dotknout, aniž by to někomu nepřišlo divné. Myslím si, že pro zdravý psychický vývoj je mazlení potřeba.

Myslíš si, že se děti mohou mazlit i s učiteli či vedoucími zájmových skupin?
Ano, to jen někteří v tom vidí něco špatného. Když se do mazlení nenutí a dítě to samo chce, tak v tom nevidím problém ani u těchto lidí. Když jsem ještě chodil do MŠ, tak jsme se běžně při příchodu a odchodu objímali s učitelkami, nikomu to nepřišlo divné. Mazlení je krásné a když oba souhlasí, tak bych nezakazoval ani mazlení učitelů se žáky.

Zkus popsat, v jakém bodě (okamžiku) se z přátelského mazlení stává erotické mazlení.
Když se začnou různě dotýkat a třít v intimních partiích, i přes oblečení, nebo když i při běžném mazlení se jeden z aktérů vzruší a interakci vnímá sexuálně.
Uživatelský avatar
Maataa
Uživatel
Příspěvky: 62
Registrován: 8.3.2017 16:29:09
Pohlaví: žena
Líbí se mi: chlapci a muži
... ve věku od: 14
... až do věku: 50
Děkoval: 125 x
Oceněn: 271 x
Kontaktovat uživatele:

Re: Mazlení se Sertralinem

Příspěvekod Maataa » 2.4.2017 18:15:03

Sertraline, až díky tvému sdílení, jak to máš s mazlením s kočkou, mi došlo, že mazlením s naším psem si možná kompenzuji nedomazlenost... Protože tam to nemá sexuální podtext a je to příjemné. I když si ze mě dělají legraci, že jsem úchylná. ;)
Uživatelský avatar
Mack
Moderátor
Příspěvky: 452
Registrován: 2.1.2016 20:30:52
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 0
... až do věku: 7
Děkoval: 1222 x
Oceněn: 1073 x
Kontaktovat uživatele:

Mazlení s Mackem

Příspěvekod Mack » 3.4.2017 15:28:00

​Jak často a intenzivně se s tebou v mládí mazlili? Kdo především?
Tak čo si spomínam, v detstve sa so mnou rodičia dosť málo mazlili. Možno preto, že som to vtedy ani tak nevyžadoval. A fyzický kontakt mi nebol úplne príjemný. Mám to totiž tak aj teraz, v dospelosti. Keď ma chce napr. mama objať, nie je mi to príjemné.

Vnímal jsi rozdílnost v mazlení s mámou, babičkou, tátou, dědou, sourozencem ap.?
Ťažko povedať. Ale asi ani veľmi nie, pretože tých momentov, na ktoré si pamätám, je minimum.

Dokázal jsi jako dítě odmítnout mazlení od osoby, která ti byla nesympatická?
Nespomínam si, že by sa so mnou chcela mazliť osoba, ktorá by mi bola nesympatická. Okrem rodičov a starých rodičov sa so mnou nikto nemazlil.

V jaké poloze a kde jste se mazlili?
Maximálne som sedel na kolenách. Možno došlo k nejakému štekleniu, nič viac.

S kým se mazlíš v současnosti? Jakým způsobem (doba, místo, dotýkané oblasti na těle,...)?
S nikým. Rád by som sa mazlil s holčičkou, no žiadnu nemám. Tak si chcem kúpiť aspoň reborn panenku na mazlenie. Snáď mi to trochu pomôže.

Máš pocit spokojenosti, nebo si přijdeš nevymazlený?
Som nevymazlený. To asi aj spôsobilo, že mi je teraz fyzický kontakt s dospelými nepríjemný. Ale s holčičkou by to bolo niečo úplne iné, to som si istý.

Pokud se mazlíš s dítětem, pociťuješ jisté sexuální vzrušení? Míváš při tom erekci?
S dieťaťom som sa nikdy nemazlil. No veľmi po tom túžim.

Dokážeš odhadnout a dodržet jisté vhodné hranice při mazlení s dítětem?
Úprimne neviem, ako by som reagoval. Je dosť možné, že by som po opadnutí počiatočnej nervozity a postupnom uvoľnení mal erekciu či dovolil si niečo viac. Nedokážem s istotou povedať, že by som neprekročil tú vhodnú hranicu.

Jak hodnotíš současnou situaci ve společnosti, pokud jde o mazlení? Jaký máš ty sám náhled na tuto interakci?
Podľa mňa sa rodičia s deťmi málo mazlia. Pokiaľ to je deťom príjemné, nevidím dôvod to nerobiť. Ak je to v rozumnej miere, môže im to iba pomôcť vo vývoji.

Myslíš si, že se děti mohou mazlit i s učiteli či vedoucími zájmových skupin?
Prečo nie. Nesmú však zájsť príliš ďaleko, kedy by to bolo už nevhodné. Šteklenie napríklad, v tom nevidím problém. Pusinkovanie je už za hranou.

Zkus popsat, v jakém bodě (okamžiku) se z přátelského mazlení stává erotické mazlení.
Pusinkovanie na krk, dotýkanie sa intímnych partií. Alebo keď jedného daná aktivita začne vzrušovať.
Uživatelský avatar
Snilko
VIP člen
Příspěvky: 319
Registrován: 23.12.2016 21:52:09
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 2
... až do věku: 13
Děkoval: 2628 x
Oceněn: 647 x
Kontaktovat uživatele:

Mazlení se Snilkem

Příspěvekod Snilko » 4.4.2017 16:41:01

1. Jak často a intenzivně se s tebou v mládí mazlili? Kdo především?
Nespomínam si, že by sa so mnou niekto mazlil. Možno, keď som bol batoľa, ale to si nepamätám. Mamu som vnímal ako prísneho policajta, ktorý musel mať všetko pod kontrolou, o všetkom rozhodovať a riadiť. Boli sme traja bratia, medzi mnou a mojim mladším bratom bol rozdiel v narodení asi 9 mesiacov, takže od mojich 9-tich mesiacov života som bol odsunutý na vedľajšiu koľaj, pretože mladší brat potreboval starostlivosť ako novorodenec. Takže z matkinej strany si nepamätám na žiadne mazlenie. Potom, keď som bol tesne pred pubertou, boli nejaké pokusy z matkinej strany o mazlenie, ale ja som o to už vôbec nestál. Myslím, že mazlenie a dotyky som potreboval do troch rokov veku. A keďže som mazlenie a lásku nedostával ako malý, tak neviem lásku ani dávať. Chcel by som ju dávať, ale neviem ako.
Matke to akosi nemôžem zazlievať, lebo mala v priebehu troch rokov tri malé deti a otec sa moc nestaral. Matka to všetko nestíhala, tak ako by bolo treba. Ale jednoznačne ma to poznačilo. Samozrejme nepočítam nejaké pusy od mamy pri gratuláciách k sviatkom. Čo si pamätám, tak jediné "mazlenie" s otcom bolo hladkanie po hlave -vlasoch. V našej rodine boli dotyky a pusy, takisto sex a erotika vždy tabu.

2. Vnímal jsi rozdílnost v mazlení s mámou, babičkou, tátou, dědou, sourozencem ap.?
Nie, nevnímal, lebo so mnou sa nikto nemazlil.

3. Co ti při mazlení bylo nejpříjemnější a co ti vadilo?
Nedokážem to posúdiť, lebo som to moc nezažil. Jednoducho si to nepamätám.

4. Dokázal jsi jako dítě odmítnout mazlení od osoby, která ti byla nesympatická?
Nepamätám si, ale určite by som to nedokázal, lebo by som nemal na to silu (myslím psychickú).

6. S kým se mazlíš v současnosti? Jakým způsobem (doba, místo, dotýkané oblasti na těle,...)?
Bohužiaľ nemám nikoho, s kým by som sa môhol mazliť.

7. Máš pocit spokojenosti, nebo si přijdeš nevymazlený?
Jednoznačne nevymazlený.

8. Pokud se mazlíš s dítětem, pociťuješ jisté sexuální vzrušení? Míváš při tom erekci?
S deťmi sa nemazlím, ale keď beriem drobné mince od dievčatiek, tak sa niekedy dosť vzruším už len z toho dotyku.

9. Dokážeš odhadnout a dodržet jisté vhodné hranice při mazlení s dítětem?
Myslím, že odhadnúť áno, ale keby som mal príležitosť, asi by som ich mierne prekročil.

10. Jak hodnotíš současnou situaci ve společnosti, pokud jde o mazlení? Jaký máš ty sám náhled na tuto interakci?
Myslím, že u nás nie je až taká katastrofálna situácia ako napríklad v USA. Mazliť sa s deťmi jednoznačne treba. Mám na mysli rodinných príslušníkov dieťaťa.

11. Myslíš si, že se děti mohou mazlit i s učiteli či vedoucími zájmových skupin?
Ak majú na to chuť a neprekáža im to, tak áno.

12. Zkus popsat, v jakém bodě (okamžiku) se z přátelského mazlení stává erotické mazlení.
V okamžiku, keď sa ruka priblíži tesne k pohlaviu alebo zadku dieťaťa, alebo priamo na pohlaví, teda nie cez oblečenie.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

Mazlení s Plyšáčkem

Příspěvekod Plyšáček » 15.4.2017 16:53:23

Jak to bylo a je s mým mazlením. Rád bych uvedl, že jsem neskutečný mazel...


1. Jak často a intenzivně se s tebou v mládí mazlili? Kdo především?
Rodiče se se mnou mazlili poměrně často a poměrně dlouho. Nejvíce si pamatuji na rána v posteli mých rodičů, kam jsme směli po probuzení chodit. Byl to nádherný čas. Cítil jsem vůni svých rodičů a bylo mi dobře pod vyhřátou dekou.
Nejkrásnější chvilky v objetí a hřejivém mazlení jsem prožíval se svou babičkou. Lehal jsem si na ni a ona mi dělala "kamínka". Dala mi tolik čisté mateřské něhy, kolik jen žena dokáže dát.

2. Vnímal jsi rozdílnost v mazlení s mámou, babičkou, tátou, dědou, sourozencem ap.?
Se sourozencem jsem se snad ani v životě nemazlil. Spíše jsme se věčně pošťuchovali. Babička jediná dokázala skutečně mazlit s citem a vroucí láskou. Tehdy jsem to ani netušil, ale když se otáčím zpět, chyběla mi malá holka v příbuzenstvu. Kolem jen kluci. Moc jsem toužil po lásce malé holčičky - už ve školce a pak v první třídě. Nedostalo se mi prakticky žádného kontaktu. A tak to hledám dodnes... Nebo mi to tak alespoň přijde - že mi to tehdy chybělo...

3. Co ti při mazlení bylo nejpříjemnější a co ti vadilo?
Nevzpomínám si na detaily. Vadilo mi snad jen to, když mě někdo lechtal a nechtěl přestat.

4. Dokázal jsi jako dítě odmítnout mazlení od osoby, která ti byla nesympatická?
Nepamatuji si na "zneužívající" mazlení.

5. V jaké poloze a kde jste se mazlili?
Zažil jsem asi všehochuť. Nejvíce však k posteli po probuzení, tedy vleže.

6. S kým se mazlíš v současnosti? Jakým způsobem (doba, místo, dotýkané oblasti na těle,...)?
Mazlím se se svou Královnou a se synem. S Královnou s mimořádnou úctou a "vznešenou posvátností". Synovi dopřávám opravdu vroucí objetí a láskyplné pusinky, ačkoliv je již starší. Je také mazel. Nevnímáme to nikterak úchylně. Odmalička je velice kontaktní.

7. Máš pocit spokojenosti, nebo si přijdeš nevymazlený?
Celý život jsem pociťoval jistou nevymazlenost. Příčinu bych hledal pouze odhadem, a to v prvních letech svého života v náruči matky. Vychovávalo se "nerozmazlováním" a v hlubokém kočáru, kde se dítě nechalo vyřvat, dokud neusnulo. V současnosti je to již znatelně lepší.

8. Pokud se mazlíš s dítětem, pociťuješ jisté sexuální vzrušení? Míváš při tom erekci?
Výjimečně a spíše v minulosti.

9. Dokážeš odhadnout a dodržet jisté vhodné hranice při mazlení s dítětem?
Pokud chci, ano.

10. Jak hodnotíš současnou situaci ve společnosti, pokud jde o mazlení? Jaký máš ty sám náhled na tuto interakci?
Mnozí se dívají divně na objímající se lidi, pokud nejde přímo o blízké příbuzné. Já dokáži s láskou obejmout prakticky kohokoliv - je-li alespoň trošku přijatelná situace.

11. Myslíš si, že se děti mohou mazlit i s učiteli či vedoucími zájmových skupin?
Myslím, že by moc neměli. Možná tak předškolní na pobytech mimo rodinu. Decentnějším způsobem, holčičky s koleny u sebe. Jako učiteli mi však prošly rukama stovky dětí a moc upjatý jsem u toho tedy rozhodně nebyl. Ačkoliv nabádám ostatní kolegy, zvláště muže, k jisté zdrženlivosti, sám jsem se oddával neskutečně vřelému mazlení. Jednak jsem zřejmě částečně "suploval" otce od žákyň, jednak jsem dával volný průchod své náklonnosti - na legální bázi. V současnosti se už spíše krotím. Nechci opletačky. Lidi jsou šílenější a šílenější...

12. Zkus popsat, v jakém bodě (okamžiku) se z přátelského mazlení stává erotické mazlení.
Jakmile je jeden z aktérů sexuálně vzrušen, odehrává se mezi nimi "sex". I když si to ten druhý ani nemusí uvědomovat, energie proudící mezi nimi jsou již jiného druhu než při přátelském nebo rodinném mazlení. Netvrdím, že se jedná o sex v pravém slova smyslu, ale čisté to již není. Také netvrdím, že v takovém okamžiku automaticky dochází k sexuálnímu zneužití dítěte (mazlí-li se zletilý a nezletilý). Navíc v řadě případů může být vzrušené dítě a dospělý nemusí ani tušit. Je to velice citlivá problematika. Přesto se nebojte a pokud je to druhému příjemné, mazlete ho a mazlete ho. Dospělého třeba až do vymazlena...
odkaz a zdroj obrázku: cz.pinterest.com
Uživatelský avatar
Snilko
VIP člen
Příspěvky: 319
Registrován: 23.12.2016 21:52:09
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 2
... až do věku: 13
Děkoval: 2628 x
Oceněn: 647 x
Kontaktovat uživatele:

Re: Mazlení s Plyšáčkem

Příspěvekod Snilko » 15.4.2017 21:09:03

Plyšáček píše:Myslíš si, že se děti mohou mazlit i s učiteli či vedoucími zájmových skupin?
Myslím, že by moc neměli. Možná tak předškolní na pobytech mimo rodinu. Decentnějším způsobem, holčičky s koleny u sebe.


Plyšáček, je mi jasné, že toto je tvoj osobný názor, ale ja si myslím, že holčička si nebude dávať kolená k sebe, keď bude rozdivočená z mazlenia, len preto, lebo sa to patrí. V takej chvíli jej bude jedno aj to, že nemá gaťky a má minisukničku alebo minišaty.

Teraz ma osvietilo a spomenul som si na to, že som sa ako malý občas mazlil s dvoma mojimi sesternicami. Mazlil a dosť sme sa aj šteklili. Bývali na druhom konci republiky, tak sme tam až tak často nechodili. Napíšem o tom do životných príbehov.
Uživatelský avatar
Plyšáček
Administrátor
Příspěvky: 3595
Registrován: 16.12.2015 20:40:20
Pohlaví: muž
Líbí se mi: dívky (GL)
... ve věku od: 1
... až do věku: 10
Děkoval: 1964 x
Oceněn: 7569 x
Kontaktovat uživatele:

Re: Mazlení s Plyšáčkem

Příspěvekod Plyšáček » 15.4.2017 22:15:21

Snilko píše:Plyšáček, je mi jasné, že toto je tvoj osobný názor, ale ja si myslím, že holčička si nebude dávať kolená k sebe, keď bude rozdivočená z mazlenia, len preto, lebo sa to patrí.

Milý Snilko. Nejde o můj názor, ale doporučení! Za polohu dítěte na klíně vždy "zodpovídá" dospělý. A pokud se sebevíce "rozpipinkovatělá" žákyňka žene obkročmo na milovaného "učitele nebo vedoucího skupiny", je na něm, aby upravil styl posazení a nedovolil namáčknutí pipinky na své břicho nebo penis - byť přes oblečení. To už by byl s velkou pravděpodobností "sex" (v širším slova významu). Věř mi, že o tom vím více než jakýkoliv jiný pozemšťan a právě proto varuji před podobnými "nevinnými" aktivitami - zvláště pak v roli učitele.

Nejvýmluvnější je tento krátký snímek: Kodomo no Jikan
Obrázek
odkaz a zdroj: YT

Zpět na “D. SEXUALITA”

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti